středa 6. června 2012

2011 - site specific - Diplomová práce

Stavební objekt č. 1635, Ústí nad Labem, ulice Čajkovského Tato práce je výsledkem mé několikaměsíční zahradní péče o vnitřní prostory opuštěné předválečné vily. Tato budova se dostala do exekuce, následně pak do konkurzu. Zatížena podmínkou zachování historické hodnoty zůstala bez nového majitele. Vzhledem k tomu, že v budova už na jistých místech pozbývá střechy, zánik postupuje rychleji, stropy se propadají. Přistoupila jsem k tomuto místu jako pomahač času, činností převážně zahradnického charakteru, osazováním květin a pěstování trávníku. Některá místa byla pro výsatbu rostlin příznivější, jiné bylo třeba zavlažovat vodou přinesenou z Labe. Hlavním cílem bylo udělat něco, co by se stejně tak jako tak stalo později. Vysazovala jsem rostliny způsobem zdánlivě neorganizovaným, podle předpokladu přežití, podle vlhkosti. Zbudovala jsem tak ekosystém uvnitř budovy, který je výsledkem plánované lidské činnosti, zároveň je to hra na nenápadnost. Vrámci vystavení této vily jako instalace, jsem pro ukázání momentu pečovatelství použila zahradnické vybavení, které bylo pro návštěvníky interaktivní. Rozstřikovače, hadice, kohoutky. V současnosti je vila ve stavu bez zavlažovacího systému, jsou v ní ponechané pouze vysazené stínomylné rostliny a rostliny náletové.

Žádné komentáře:

Okomentovat