pondělí 25. června 2012

2009 Places of memory - memory of places


http://www.kcrehlo.cz/places09/

Německo-Česko-Kosovské umělecké setkání

Tento projekt umožnil skupině účastníků z Německa, Čech a Kosova porovnat a nalézt různé paralely mezi historiemi vlastních zemí, způsoby nakládání s historickými fakty a jejich připomínání.

Co z vlastní historie uchováváme a jak si to připomínáme? Na tuto otázku můžeme odpovědět mnoha možnými odpověďmi, které budou záviset na kulturním zázemí a vlastního národního sebepojetí.

Podpůrnými organizacemi pro realizaci tohoto projektu byli Qendra Multimedia a Youth Initiative for Human Rights společně s Collegium Bohemicum a University of Dresden.


Setkání bylo rozloženo do dvou částí, první část pobytu se konala v Čechách od 7.-14.5. v K.C. Řehlovice poblíž města Ústí nad Labem, druhá část se konala 14.-19.5.
v Kosovu, v městě Pristina. Během pobytu navštěvovala skupina různé památníky a muzea zabývající se válečnou historií všech tří zůčastněných států, což pomohlo navázat dialog a zabývat se odlišnými zkušenostni participantů s válkou. Neméně podstatnou součástí projektu bylo setkání participantů s mnoha různými osobnostmi: novináři, historiky, umělci i politiky, či nevládními organizacemi poskytujícími pomoc obětem války.
Účastníci projektu byli vyzváni k tomu, aby diskutované problémy vizuálně reflektovali a prezentovali na přehlídce v Pristině a v prostorách Univerzity of Dresden. Vůdčí osobností celého projektu byla Prof. Marie-Luise Lange, teoretička umění z Univerzity of Dresden.
My comment after the seminar:
Commemoration of the wars is proceed from posture of inhabitants to war. In Kosovo I was shaken by one commemoration – a house of one woman full of personal things of her sons, victims of the war. From my opinion is wide difference between commemorations, which lives with victims, and commemorations which are builded for the third or the fourth generation after war. Considering fact the reception of different aesthetic ways is changing all the time according to codes which ale belong the level of consciousness, the best way is commemorations in real place. The places lives everytime and also have some memories for past, visible more or less, that’s why Pristina is full of photos of missing people.

Katalog:
Places of memory, memory of places
Institut für Kunst - und Musikwissenschaft, Dresden

Žádné komentáře:

Okomentovat