čtvrtek 28. června 2012

First part of Deši concert tour: Belgium, France

Tour de France.

Hello, friends and everybody who is interested in our experience from our concert tour we had in Belgium and France. We prepared a short report.
As a first thanks a lot to amazing people who help us.
Paul, Younes, Fabien, Lyonel, Sedric, Sharlen, beautiful person, thank you.


The first and the second concert was in Liége, nice city.
Thank you, Younes, thank you, Fabien. Merci beaucoup.
Les fous d'en face, Signor duck. Younes invited us to his concert too.
On sunday we play on market in Liége, and there we met a guy - Michael with
a special think. It was special camera, he invented a new way to make
great shots. It's patented already.So we decided, we will make a music clip on the top of the mountain.
We climbed up, pick some shots, many times we played one song,
suddenly started rain, a storm. From this day Lukas was sick.

Paris - big pu-erh tea before concert on some small music club.
Thank you, Lyonel. Than sleeping in some smaller city near. Thank you Sedric.

One day on hi-way and we are in Toulouse. Both we are ill, but try to play
during the day.
Paul offered us his flat, and gone sleep to some friend! Paul, thank you.
He organized for us three concerts, but unfortunately was a big music festival
in the central garden, so we had not so much audience.
On the other hand, Charlenne and Marc come to support us so much.
We like that red color city, feeling like in the Espania.
Third concert was canceled. Eva cannot play. It was the worst day, but
next day everything started to be better.

In the end Paul organized one concert in comunity in St. Affrique for monday.
Clever boy.

One day we spent with Charlenne in countryside. You have so beautifful
countryside! Nice architecture.
Monday: as Paul arranged so we did.
He spoke about st. Affreque as a group of people like a permacultural society,
but they are mainly anarchist society. Small surprise. Their gardens
are very incomprehensible for me. I didn't find nothing I plant at home.
But the concert was nice thanks to many people. Maybe the best concert.
Than we went home. Threw the French coat, Italy, Hungaria etc.

pondělí 25. června 2012

2009 Places of memory - memory of places


http://www.kcrehlo.cz/places09/

Německo-Česko-Kosovské umělecké setkání

Tento projekt umožnil skupině účastníků z Německa, Čech a Kosova porovnat a nalézt různé paralely mezi historiemi vlastních zemí, způsoby nakládání s historickými fakty a jejich připomínání.

Co z vlastní historie uchováváme a jak si to připomínáme? Na tuto otázku můžeme odpovědět mnoha možnými odpověďmi, které budou záviset na kulturním zázemí a vlastního národního sebepojetí.

Podpůrnými organizacemi pro realizaci tohoto projektu byli Qendra Multimedia a Youth Initiative for Human Rights společně s Collegium Bohemicum a University of Dresden.


Setkání bylo rozloženo do dvou částí, první část pobytu se konala v Čechách od 7.-14.5. v K.C. Řehlovice poblíž města Ústí nad Labem, druhá část se konala 14.-19.5.
v Kosovu, v městě Pristina. Během pobytu navštěvovala skupina různé památníky a muzea zabývající se válečnou historií všech tří zůčastněných států, což pomohlo navázat dialog a zabývat se odlišnými zkušenostni participantů s válkou. Neméně podstatnou součástí projektu bylo setkání participantů s mnoha různými osobnostmi: novináři, historiky, umělci i politiky, či nevládními organizacemi poskytujícími pomoc obětem války.
Účastníci projektu byli vyzváni k tomu, aby diskutované problémy vizuálně reflektovali a prezentovali na přehlídce v Pristině a v prostorách Univerzity of Dresden. Vůdčí osobností celého projektu byla Prof. Marie-Luise Lange, teoretička umění z Univerzity of Dresden.
My comment after the seminar:
Commemoration of the wars is proceed from posture of inhabitants to war. In Kosovo I was shaken by one commemoration – a house of one woman full of personal things of her sons, victims of the war. From my opinion is wide difference between commemorations, which lives with victims, and commemorations which are builded for the third or the fourth generation after war. Considering fact the reception of different aesthetic ways is changing all the time according to codes which ale belong the level of consciousness, the best way is commemorations in real place. The places lives everytime and also have some memories for past, visible more or less, that’s why Pristina is full of photos of missing people.

Katalog:
Places of memory, memory of places
Institut für Kunst - und Musikwissenschaft, Dresden

středa 6. června 2012

2007 - kresba - Krajina

21x29cm Kresby různými prostředky na různých druzích papírů.

2008 - kresba - Krajina s domy II

barevné fixy na papíře - 30 x 37 cm

2008 - kresba - Krajina s domy

barevné fixy - 30 x 37

2009 - kresba - Missing people

Potrétní maloformátové kresby na přizpůsobený formát vycházejí z fotografií kosovských Albánců pohřešovaných od konce devadesátých let. Jejich fotografie jsou umístěny před vládními budovami v Prištině. Kresbou jsem napodobila stárnutí fotografie a s ním spojené mizení podoby. Tyto kresby jsem umisťovala do ulic Prištiny. Byly přilepeny lehce barevnou páskou, aby si je každý mohl snadno vzít.

2010 - kresby - L39, L 159, Sikorski S1

silikon na netkané textilii, 100 x 70 cm Obrazy vznikly pro výstavu, kde jsem vystavovala společně s mojí matkou. Vystavovaly jsme v Odolené Vodě v Hálkově domě. Většina místní populace bývala zaměstnaná v místní zbrojovce na letadla, stejně tak i má matka. Matka vystavovala krajky. Já jsem vystavila technickou dokumentaci letadel, kterou dělala moje matka ve své profesi.

2008 - kresba - Macabres

14cmx12cm, kombinovaná technika Soubor kreseb je inspirován zobrazením tanců smrti, tzv. Tode tanz nebo také Dances Macabres, které se začaly objevovat od 16. století. Největším inspirátorem jsou Holbeinovy a Heidelbergovy kresby, které vycházely i knižně. Nedávno se dostala lebka v užitém umění opět do módy, proto rozšiřuji svůj slovník i o tento námět. Kresby jsou volně položeny do textilních desek s nápisem Macabres.

2009 - kresba - Vizuální schéma

Série těchto maloformátových kreseb vychází z dětské kresby a kresebných schémat vyskitující se v četné míře ve školním kresebném projevu. Schémata slouží jako na první pohled srozumitelný znak pro pojmenovanou skutečnost. Kresebný rukopis v sobě nese významnou zprávu o autorovi. Právě těžkopádné, nejisté, roztřepené, opravované či upocené kresebné rukopisy zastávají v těchto kresbách důležitou významotvornou rovinu. Vizuální schémata jsou rozvedena do materiálů běžně dostupných materiálů, které jsou v papírnictví souhrnně označena jako výtvarné potřeby. Je to speciální škála výtvarných prostředků, které se v tradiční kresbě nevyužívají, a jsou nahlíženy jako nevýtvarné. Tento rozpor komentuji ve vzniklé sérii kreseb, využívající nevýtvarná vizuální schémata, nevýtvarné výtvarné prostředky a neškolené rukopisy.

2010 - ilustrace - Kotrmelína

Ilustrace básnické sbírky Alice Prajzentové Kotrmelína

2011 - site specific - Diplomová práce

Stavební objekt č. 1635, Ústí nad Labem, ulice Čajkovského Tato práce je výsledkem mé několikaměsíční zahradní péče o vnitřní prostory opuštěné předválečné vily. Tato budova se dostala do exekuce, následně pak do konkurzu. Zatížena podmínkou zachování historické hodnoty zůstala bez nového majitele. Vzhledem k tomu, že v budova už na jistých místech pozbývá střechy, zánik postupuje rychleji, stropy se propadají. Přistoupila jsem k tomuto místu jako pomahač času, činností převážně zahradnického charakteru, osazováním květin a pěstování trávníku. Některá místa byla pro výsatbu rostlin příznivější, jiné bylo třeba zavlažovat vodou přinesenou z Labe. Hlavním cílem bylo udělat něco, co by se stejně tak jako tak stalo později. Vysazovala jsem rostliny způsobem zdánlivě neorganizovaným, podle předpokladu přežití, podle vlhkosti. Zbudovala jsem tak ekosystém uvnitř budovy, který je výsledkem plánované lidské činnosti, zároveň je to hra na nenápadnost. Vrámci vystavení této vily jako instalace, jsem pro ukázání momentu pečovatelství použila zahradnické vybavení, které bylo pro návštěvníky interaktivní. Rozstřikovače, hadice, kohoutky. V současnosti je vila ve stavu bez zavlažovacího systému, jsou v ní ponechané pouze vysazené stínomylné rostliny a rostliny náletové.

2009 - objekty - Fena je větší

Presentováno na výstavě Rychlá rota! Tábor Interaktivní objekty - igelitoví psi, návštěvník je může resuscitovat, povzbudit je, zvednout jim hlavu. Po chvíli se zase mírně vyfouknou, posmutní, umřou.

2008 - model, prostorová instalace - Schéma jeskyně Platóna

Tímto modelem ilustruji schema výkladů učitelů filosofie, kteří přednášejí o Platónově koncepci světa idejí a s oblibou si při výkladu pomáhají obrazovým nákresem na tabuli. Schema je komplikované a jistá část schematu není vysvětlována, proto jsem se pokusila Platonovu koncepci názorně vymodelovat a nezodpovězené části doplnit vlastními konstrukcemi, aby tento model vysvětloval filozofův příměr světa jevů a světa idejí do detailu. Pohyblivý model využívá rotaci gramofonu k pohánění všech komponent i obrazu.

2009 - prostorová instalace - Lekníny

Ostrov u Tisé Synteticky vyhlížející lekníny umístěné do hasičské nádrže dokreslují idilickou krajinu.